Obec Lestkov
ObecLestkov

Czech POINT

Od ledna 2010 je zřízeno kontaktní pracoviště Czech point (CzP), tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál také na OÚ v Lestkově. Z CzP je možné získat výpis z katastru nemovitostí (KN), bodového hodnocení řidičů, rejstšíku trestů (RT), obchodního rejstříku (OR), živnostenského rejtříku (ŽR), seznamu kvalifikovaných dodavatelů, modulu autovraků ISOH a výpis z insolvenčního rejstříku.
Další informace o CzP získáte na http://www.czechpoint.cz/web
O výpisy z CzP lze požádat v úředních hodinách v pondělí a středu od 7, 00 – 11,00 a 12,00 – 16,45
 
Jaké podklady a doklady budete potřebovat?
1.      Výpis z KN
·        Žadatel předloží údaje o vyhledávané nemovitosti (např. parcelní číslo, katastrální území, číslo listu vlastnictví či číslo budovy, popř. číslo bytové jednotky)
·        Cena 100,- Kč za 1. stranu
                                      50,- Kč za každou další stranu
2.      Bodové hodnocení řidičů
·        Výpis lze vydat osobě:
které se týká – žadatel předloží platný občanský průkaz a řidičský průkaz
 
Jejímu zmocněnci – zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc, neobsahuje-li plná moc všechny potřebné údaje, musí je zmocněnec doložit, nedoloží-li zmocněnec potřebné údaje, je to důvod k odmítnutí žádosti. Po provedení úkonu se plná moc žadateli nevrací.
 
·        Cena: 100,- Kč za 1. stranu
                   50,- Kč za každou další stranu
3.      Výpis z Rejstříku trestů
·        Výpis lze vydat osobě:
 které se týká – žadatel předloží platný občanský průkaz nebo pas
 
Jejímu zmocněnci – zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc, neobsahuje-li plná moc všechny potřebné údaje, musí je zmocněnec doložit, nedoloží-li zmocněnec potřebné údaje, je to důvod k odmítnutí žádosti. Po provedení úkonu se plná moc žadateli nevrací.
 
Výpisy lze vydat také cizincům, kteří mají přidělené české rodné číslo na základě povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu a doklad opatřený fotografií.
Nově lze také v případě, že žádot nelze vyřídit elektronicky, vyřídit ji manuálně. Žádost bude zaslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde bude do 30 min. zpracována. Občan si bude moci poté výpis vyzvednout na kterémkoliv míste CzP.
·        Cena: 100,- Kč za jeden výpis
 
4.      Výpis z Obchodního rejstříku
 
·        Žadatel předloží údaje o požadované organizaci, tzn. identifikační číslo a příp. jméno organizace
·        Cena: 100,- Kč za 1. stranu
                          50,- Kč za každou další stranu
 
5.      Výpis z živnostenského rejstříku
 
·        Žadatel předloží údaje o požadované oraganizaci, tzn. identifikační číslo popř. jméno organizace
·        Cena: 100,- Kč za 1. stranu
                           50,-Kč za každou další stranu
 
6.      Přijetí podání o živnostenské podnikání pro Živnostenké úřady
 
·        Podatel předloží platný doklad totožnosti
·        Ceny dle Živnostenského úřadu:
1000,- Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
 500,- Kč za další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změnu rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného
           zástupce pro koncesovanou živnost
100,- Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
    0,- kč za vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku, změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti provedené správním úřadem z vlastního podnětu, schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím udělení koncese, změn oboru činnosti v rámci živnosti volné
+ 50,- Kč správní poplatek za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy
 
V případě zjištění nesrovnalostí v podání, vyzve podatele k doplnění Živnostenský úřad.
 
7.      Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 
·        Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady
·        Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj
·        Žadatel předloží údaje o požadované organizaci, tzn. identifikační číslo popř. jméno organizace
·        Cena: 100,- Kč za 1. stranu
                          50,- Kč za každou další stranu
 
8.      Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 
·        Žadatelem může být:
a)      Statutární zástupce organizace – žadatel předloží platný občanský průkaz
b)      Jeho zmocněnec – zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc, neobsahuje-li plná moc všechny potřebné údaje, musí je zmocněnec doložit, nedoloží-li zmocněnec potřebné údaje, je to důvodem k odmítnutí žádosti. Po provedení úkonu se plná moc žadateli nevrací.
·        Žadatel předloží identifikaci provozovatele (výpis z OR), příp. živnostenské oprávnění, platný občanský průkaz příp. úředně ověřenou plnou moc
·        Na kontaktním místě lze provést registraci a vydání přihlašovacích údajů (žadatel potřebuje vytvořit nový účet a k zadanému IČ získat seznam provozoven), provést změny v přiřazení provozoven uživatelkým účtům (žadatel již vlastní uživatelský účet a potřebuje změnit přiřazení provozoven) nebo vygenerovat jednorázové heslo k existujícímu účtu
·        Cena: 100,-Kč za 1. stranu
                          50,-Kč za každou další stranu
 
8.      Výpis z Insolvenčního rejstříku
 
·        Prostřednictvím Insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvečních správců, dokumenty z insovlenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
·        Žadatel předloží IČ organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby
·        Cena: 100,-Kč za 1. stranu
                          50,-Kč za každou další stranu
 
9.      Datové schránky
·        Žadatel předloží platný doklad totožnosti
a)      Podání žádosti o zřízení datové schránky
b)      Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
c)      Přidání pověřené osoby k přítupu do DS
d)      Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
e)      Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům vedoucím OVM
f)       Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
g)      Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
·        Cena: opětovné vydání přístupových údajů k DS 200,- Kč

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Aktuální teplota

27.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

22.5 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

12.6 °C