Obec Lestkov
ObecLestkov

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2013 - 2017 v tis. Kč    
Obec Lestkov          
      rozpočtový výhled    
č.ř.     2013 2014 2015 2016 2017
A   Počáteční stav peněžních prostř. 1.1. 9700 9750 9800 9850 9900
P1 třída 1 daňové příjmy - ř.4010 5045 5045 5045 5045 5045
P2 třída 2 nedaňové příjmy - ř.4020 4465 4470 4480 4485 4490
P3 třída 3 kapitálové příjmy - ř.4030 300 300 300 300 300
P4 třída 4 přijaté dotace - ř.4040 76 76 76 76 76
Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem (po konsolidaci) 9886 9891 9901 9906 9911
P5   úvěry krátkodobé(do 1 roku)-ř-8113          
P6   úvěry dlouhodobé - ř.8123 372 372 372 372 372
P8   příjem z vydání krát.dluhopisů-ř.8111          
P9   příjem z vydání dlouh.dluhopisů-ř.8121          
P10   ostatní (aktivní likvidita)          
Pf P5ažP10 přijaté úvěry a komunální obligace, akt.likvidita          
P Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 9886 10263 10273 10278 10283
V1 třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 9481 9500 9600 9700 9800
V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220 405 200 200 200 200
Vc V1+V2 výdaje celkem (po konsolidaci) 9886 9700 9800 9900 10000
V4   splátka jistiny krát.úvěru - ř. 8114          
V5   splátka jistiny dlouh.úvěru - ř.8124 372 372 372 372 372
V7   splátka jistiny krát.dluhopisu - ř.8112          
V8   splátka jistiny dlouh.dluhopisu - ř.8122          
V9   ostatní (aktivní likvidita)          
Vf V4ažV9 splátky jistin,úvěrů,dluhopisů,likvidita          
V Vk+Vf konsolidované výdaje celkem 10258 10072 10172 10272 10372
D P-V hotovost běžného roku 9700 9800 9800 9850 9900
E A+D hotovost na konci roku 9750 9800 9850 9900 9900
               
  Při zpracování rozpočtového výhledu vychází obec ze základních údajů o příjmech a    
  výdajích obce v uplynulých letech a  z předpokladu vývoje v letech následujících, které však    
  mohou být ovlivněny celosvětovou ekonomickou krizí . Obec ve výhledu počítá s tím, že    
  bude v letech 2013 až 2015  realizovat projekt „Výstavba chodníku  v obci Lestkov, na který     
  bude obec žádat dotaci z některého z  dotačních titulů. Ve výhledu je počítáno také s    
  dlouhodobým závazkem úvěru na  přestvbu bývalé školy na 9 bytových jednotek. Každoroční  
  splátka jistiny úvěru je 372.000 Kč.          
               
  Schvalovací doložka          
  Rozpočtový výhled obce Lestkov byl schválen Zastupitelstvem obce Lestkov jeho      
  usnesením č. 22 ze dne 11. 12. 2012          
               
  Ověřovatelé zápisu:  Barbora Májová                                                        Starostka obce: Renata Šilingová
                                                Dagmar Thomová          
               
         Vyvěšeno dne: 23.11. 2012     Sejmuto dne: 9.12. 2012    

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Aktuální teplota

28.5.2024 00:05

Aktuální teplota:

22.4 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

12.5 °C