Obec Lestkov
ObecLestkov

Rozpočet rok 2013

 

Příjmy celkem

 

 

9885,5

Z toho:

Daňové

5044,5

 

Nedaňové

4465

 

Kapitálové

300

 

Dotace

76

 

 

Výdaje celkem

 

9885,5

Z toho

Běžné výdaje

7955,96

 

Kapitálové výdaje

1929,54

 

Jistina úvěru

372

 

Daňové příjmy

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Daň z př. Ze záv. Čin.

1111

900

Daň z př. Ze sam.výd. čin.

1112

147

Daň z př. Z kap. výnosů

1113

16

Daň z př. Právnických osob

1121

1200

Daň z přidané hodnoty

1211

2000

Popl. Za likvidaci kom.odp.

1337

220

Daň z nemovitosti               

1511

520

Poplatek ze psů

1341

8

Popl. za užívání veř. Prostr.

1343

0,5

Popl. Za VHP

1347

30

Správní poplatky

1361

3

Daňové příjmy celkem

 

5044,5

 

Dotace

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Neinvest. Dotace za SR

4112

76

 

Lesní hospodářství (pěstební činnost)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

3500

Příjmy s poskyt. Služeb,dřeva

1031-2111

3500

 

 

 

Z toho výdaje:

 

2360

Nákup materiálu

1031-5139

60

Odměna OLH

1031-5166

400

Nákup ostatních služeb

1031-5169

1900

Z toho:  pěstební činnost

4-1031-5169

200

              Těžba dřeva

5-1031-5169

1000

              Doprava dřeva

6-1031-5169

700

 

 

 

 

 

 

 

Pitná voda

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

1

Příjmy z poskyt. služeb

2310-2111

1

Z toho výdaje:

 

104

Ostatní osobní výdaje

2310-5021

4

Opravy a udržování

2310-5171

100

 

 

Bytové hospodářství

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

750

Příjmy s poskyt. služeb

3-3612-2111

200

Příjmy z pronájmu

3-3612-2132

250

Příjmy z prodeje nemovitostí

3-3612-3112

300

Z toho výdaje:

 

575

Nákup materiálu

3-3612-5139

15

Ostatní úroky(z úvěru)

3-3612-5141

150

voda

3-3612-5151

60

elektřina

3-3612-5154

40

Pevná paliva

3-3612-5155

150

Nákup ostatních služeb

3-3612-5169

80

Opravy a udržování

3-3612-5171

80

 

 

Nebytové hospodářství

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Příjmy z pronájmu

3613-2132

38

 

 

Pohřebnictví

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

10

Příjmy z pronájmu pozemku

3632-2131

10

Z toho výdaje:

 

1

voda

3632-5151

1

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

3

Příjmy z prodeje zboží

3722-2112

3

Z toho výdaje:

 

305

Nákup materiálu

3722-5139

5

Nákup ostatní služeb

3722-5169

300

 

 

Sběr a svoz ostatních odpadů

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

45

Příjmy s poskyt. Služeb (odměna třídění)

3723-2111

45

Z toho výdaje:

 

130

Nákup ostatních služeb

3723-5169

130

 

 

Činnost místní správy

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

418

Příjmy z poskyt. služeb

6171-2111

100

Příjmy z prodeje zboží

6171-2112

0,5

Příjmy z pronájmu pozemků

6171-2131

45

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6171-2132

0,5

Příjmy z pronájmu movit. věcí

6171-2133

1

Příjmy z úroků

6171-2141

110

Příjmy z dividend

6171-2142

8

Příjmy z vydob. prostoru

6171-2343

3

Příjmy z prodeje pozemků

6171-3111

150

Z toho výdaje:

 

4527,54

Platy zaměstná.v prac. poměru

6171-5011

900

Ostatní osobní výdaje(dohody)

6171-5021

40

Sociální pojištění

6171-5031

190

Zdravotní pojištění

6171-5032

80

Ochranné pomůcky

6171-5132

10

Knihy a učební pomůcky

6171-5136

17

Dlouhodob.drob. majetek

6171-5137

60

Povin.poj.na úraz Koop.

6171-5038

6

Nákup materiálu

6171-5139

60

voda

6171-5151

20

Elektrická energie

6171-5154

55

Pevná paliva

6171-5155

70

Pohonné hmoty

6171-5156

30

Služby pošt

6171-5161

15

Služby telekom a radiokom.

6171-5162

50

Služby peněžních ústavů

6171-5163

15

nájemné

6171-5165

20

Konzultační a právní služby

6171-5166

80

Školení a vzdělávání

6171-5167

20

Zpracování dat

6171-5168

25

Nákup ostatních služeb

6171-5169

240

Opravy a udržování

6171-5171

300

Programové vybavení

6171-5172

15

cestovné

6171-5173

2

Náklady na repre

6171-5175

20

Ostatní nein.trans.nezisk.organizacím

6171-5229

30

Nenivest.transt.obcím

6171-5321

30

Ost. Nenin.trans. obcím

6171-5329

50

Nákup kolků

6171-5361

1

Platby daní a poplatků

6171-5362

400

Platby daní a popl. obcím

6171-5365

2

Projekty,

6171-6119

100

Investiční stavby

6171-6121

1524,54

Stroje a zařízení

6171-6122

30

Transf.obyvatelstvu

6171-5499

20

 

Silnice

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

31

Pohonné hmoty a maziva

2212-5156

15

Dopravní obslužnost

2212-5193

16

 

 

 

Zachování a obnova památek

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

30

Opravy a udržování

3322-5171

30

 

 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje

 

30

 

3326-5171

30

 

 

 

 

Rozhlas a televize

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

2

Nákup ostatní služeb

3341-5169

2

 

 

Ostatní záležitosti sděl.prostř. (Lestkovské listy)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

19

Ostatní osobní náklady (dohody)

3349-5021

5

Nákup ostatních služeb

3349-5169

14

 

 

Zájmová činnost v kultuře (sál)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

25

elektřina

3392-5154

5

Pevná paliva

3392-5155

10

Opravy a udržování

3392-5171

10

 

 

Ostatní záležitosti kultury

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

58

Nákup ostatní služeb (hudba)

3399-5169

15

pohoštění

3399-5175

6

Věcné dary

3399-5197

20

Ostatní nenin. Trans. obcím

3399-5229

15

Dary obyvatelstvu (zl.svatba)

3399-5492

2

 

 

 

Využití Volného času mládeže

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

25

Ostatní služby

3421-5169

15

Ost. Nenin.transt. nezis.org.

3421-5229

10

 

 

 

Veřejné osvětlení

Název

Rozpočtová skladba

návrh

Z toho výdaje:

 

280

nákup materiálu

3631-5139

5

Elektrická energie

3631-5154

155

Opravy a udržování

3631-5171

120

 

 

 

Nebezpečné odpady

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

40

Nákup ostatních služeb

3721-5169

40

 

 

 

 

Péče o vzhled obcí

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

111

Nákup materiálu

3745-5139

11

Pohonné hmoty

3745-5156

50

Nákup ostatní služeb

3745-5169

10

Opravy a udržování

3745-5171

15

Koupě pily

3745-6122

25

 

 

Pečovatelská služba

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

10

Nákup ostatních služeb

4351-5169

10

 

 

Požární ochrana(dobrovolná část)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

50

Dlouhodob.drobný majetek

5512-5137

10

Nákup materiálu

5512-5139

5

Pohonné hmoty

5512-5156

16

Školení a vzdělávání

5512-5167

3

Nákup ostatních služeb

5512-5169

4

Opravy a udržování

5512-5171

10

cestovné

5512-5173

2

 

 

 

Zastupitelstvo Obce

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

831

Odměny členů zastupitelstev

6112-5023

620

Sociální pojištění

6112-5031

120

Zdravotní pojištění

6112-5032

65

Telekom. služby

6112-5162

15

školení

6112-5167

10

cestovné

6112-5173

1

 

 

Příspěvek Centrum zdravotně postižených  

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

2

Příspěvek na CZP

4376-5229

2

 

 

Územní plánování

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

250

Územní plán

3635-6119

250

 

 

Přenesená dańová povinnost

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

80

přenesená dańová povinnost

6399-5362

80

 

Vratka volby do krajů

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

8,96

vratka volby do krajů

6402-5366

8,96

 

 

 

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Pranostika na akt. den

O svatém Eliáši bouřky často straší.

Aktuální teplota

20.7.2024 05:07

Aktuální teplota:

26.5 °C

Vlhkost:

52.2 %

Rosný bod:

15.9 °C