Obec Lestkov
ObecLestkov

Rozpočet 2012

Příjmy celkem

 

9558,5

Z toho:

Daňové

4763,5

 

Nedaňové

4267

 

Kapitálové

450

 

Dotace

78

 

 

Výdaje celkem

 

9558,5

Z toho

Běžné výdaje

9558,5

 

Kapitálové výdaje

 

 

Jistina úvěru

372

 

Daňové příjmy

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Daň z př. Ze záv. Čin.

1111

900

Daň z př. Ze sam.výd. čin.

1112

100

Daň z př. Z kap. výnosů

1113

13

Daň z př. Právnických osob

1121

1000

Daň z přidané hodnoty

1211

2000

Popl. Za likvidaci kom.odp.

1337

220

Daň z nemovitosti               

1511

500

Poplatek ze psů

1341

8

Popl. za užívání veř. Prostr.

1343

0,5

Popl. Za VHP

1347

20

Správní poplatky

1361

2

Daňové příjmy celkem

 

4763,5

 

Dotace

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Neinvest. Dotace za SR

4112

78

 

Lesní hospodářství (pěstební činnost)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

3500

Příjmy s poskyt. Služeb,dřeva

1031-2111

3500

 

 

 

Z toho výdaje:

 

1740

Nákup materiálu

1031-5139

60

Odměna OLH

1031-5166

280

Nákup ostatních služeb

1031-5169

1400

Z toho:  pěstební činnost

4-1031-5169

 

              Těžba dřeva

5-1031-5169

 

              Doprava dřeva

6-1031-5169

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitná voda

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

1

Příjmy z poskyt. služeb

2310-2111

1

Z toho výdaje:

 

14

Ostatní osobní výdaje

2310-5021

4

Opravy a udržování

2310-5171

10

 

 

Bytové hospodářství

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

750

Příjmy s poskyt. služeb

3-3612-2111

200

Příjmy z pronájmu

3-3612-2132

250

Příjmy z prodeje nemovitostí

3-3612-3112

300

Z toho výdaje:

 

755

Nákup materiálu

3-3612-5139

15

Ostatní úroky(z úvěru)

3-3612-5141

150

voda

3-3612-5151

80

elektřina

3-3612-5154

80

Pevná paliva

3-3612-5155

250

Nákup ostatních služeb

3-3612-5169

80

Opravy a udržování

3-3612-5171

100

 

 

Nebytové hospodářství

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Příjmy z pronájmu

3613-2132

38

 

 

Pohřebnictví

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

10

Příjmy z pronájmu pozemku

3632-2131

10

Z toho výdaje:

 

1

voda

3632-5151

1

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

3

Příjmy z prodeje zboží

3722-2112

3

Z toho výdaje:

 

255

Nákup materiálu

3722-5139

5

Nákup ostatní služeb

3722-5169

250

 

 

 

Sběr a svoz ostatních odpadů

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

35

Příjmy s poskyt. Služeb (odměna třídění)

3723-2111

35

Z toho výdaje:

 

90

Nákup ostatních služeb

3723-5169

90

 

 

Činnost místní správy

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho příjmy:

 

380

Příjmy z poskyt. služeb

6171-2111

100

Příjmy z prodeje zboží

6171-2112

0,5

Příjmy z pronájmu pozemků

6171-2131

40

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6171-2132

0,5

Příjmy z pronájmu movit. věcí

6171-2133

1

Příjmy z úroků

6171-2141

85

Příjmy z vydob. prostoru

6171-2343

3

Příjmy z prodeje pozemků

6171-3111

150

Z toho výdaje:

 

4855,5

Platy zaměstná.v prac. poměru

6171-5011

900

Ostatní osobní výdaje(dohody)

6171-5021

40

Sociální pojištění

6171-5031

190

Zdravotní pojištění

6171-5032

80

Ochranné pomůcky

6171-5132

5

Knihy a učební pomůcky

6171-5136

15

Dlouhodob.drob. majetek

6171-5137

60

Povin.poj.na úraz Koop.

6171-5038

4

Nákup materiálu

6171-5139

60

voda

6171-5151

20

Elektrická energie

6171-5154

55

Pevná paliva

6171-5155

45

Pohonné hmoty

6171-5156

30

Služby pošt

6171-5161

15

Služby telekom a radiokom.

6171-5162

60

Služby peněžních ústavů

6171-5163

15

nájemné

6171-5164

20

Konzultační a právní služby

6171-5166

15

Školení a vzdělávání

6171-5167

20

Zpracování dat

6171-5168

5

Nákup ostatních služeb

6171-5169

200

Opravy a udržování

6171-5171

2122,5

Programové vybavení

6171-5172

15

cestovné

6171-5173

2

Náklady na repre

6171-5175

20

Ostatní nein.trans.nezisk.organizacím

6171-5229

30

Nenivest.transt.obcím

6171-5321

30

Ost. Nenin.trans. obcím

6171-5329

150

Nákup kolků

6171-5361

10

Platby daní a poplatků

6171-5362

500

Platby daní a popl. obcím

6171-5365

2

Stroje a zařízení

6171-6122

50

Transf.obyvatelstvu

6171-5499

70

 

Silnice

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

31

Pohonné hmoty a maziva

2212-5156

15

Dopravní obslužnost

2212-5193

16

 

 

Mateřské školy

název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

50

Nenin. transfery obcím

3111-5321

50

 

 

Základní školy

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

300

Nenin. Transfery obcím

3313-5321

300

 

 

 

 

Zachování a obnova památek

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

50

Opravy a udržování

3322-5171

50

 

 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje

 

50

 

3326-5171

50

 

 

Rozhlas a televize

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

2

Nákup ostatní služeb

3341-5169

2

 

 

 

Ostatní záležitosti sděl.prostř. (Lestkovské listy)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

19

Ostatní osobní náklady (dohody)

3349-5021

4

Nákup ostatních služeb

3349-5169

15

 

 

Zájmová činnost v kultuře (sál)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

35

elektřina

3392-5154

5

Pevná paliva

3392-5155

10

Opravy a udržování

3392-5171

20

 

 

Ostatní záležitosti kultury

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

65

Nákup ostatní služeb (hudba)

3399-5169

30

pohoštění

3399-5175

6

Věcné dary

3399-5197

20

Ostatní nenin. Trans. obcím

3399-5229

7

Dary obyvatelstvu (zl.svatba)

3399-5492

2

 

 

 

Využití Volného času mládeže

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

10

Ost. Nenin.transt. nezis.org.

3421-5229

10

 

 

 

Veřejné osvětlení

Název

Rozpočtová skladba

návrh

Z toho výdaje:

 

240

nákup materiálu

3631-5139

5

Elektrická energie

3631-5154

155

Opravy a udržování

3631-5171

80

 

 

 

 

 

Nebezpečné odpady

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

24

Nákup ostatních služeb

3721-5169

24

 

 

 

Péče o vzhled obcí

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

81

Nákup materiálu

3745-5139

6

Pohonné hmoty

3745-5156

50

Nákup ostatní služeb

3745-5169

10

Opravy a udržování

3745-5171

15

 

 

Pečovatelská služba

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

10

Nákup ostatních služeb

4351-5169

10

 

 

Požární ochrana(dobrovolná část)

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

50

Dlouhodob.drobný majetek

5512-5137

10

Nákup materiálu

5512-5139

5

Pohonné hmoty

5512-5156

16

Školení a vzdělávání

5512-5167

3

Nákup ostatních služeb

5512-5169

4

Opravy a udržování

5512-5171

10

cestovné

5512-5173

2

 

 

 

Zastupitelstvo Obce

Název

Rozpočtová skladba

Návrh

Z toho výdaje:

 

831

Odměny členů zastupitelstev

6112-5023

620

Sociální pojištění

6112-5031

120

Zdravotní pojištění

6112-5032

65

Telekom. služby

6112-5162

15

školení

6112-5067

10

cestovné

6112-5173

1

 

 

 

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Aktuální teplota

27.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

22.5 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

12.6 °C