Obec Lestkov
ObecLestkov

Lestkovské listy

 

   
LESTKOVSKÉ
LISTY
 
 
Čtvrtletník Obecního úřadu Lestkov - 3 / 2012
 

SLOVO STAROSTKY
 
Vážení občané,
 
další vydání lestkovských listů spatřilo po delší době světlo světa. Čas plyne jako voda, měsíce odpočinku jsou již za námi, nastal čas adventu a naše mysl se upírá k nejoblíbenějším svátkům roku, svátkům vánočním. Dovolte mi jménem zastupitelů obce Lestkov a jménem svým Vám popřát prosvětlený a nebem vonící předvánoční čas adventu a k blížícím se svátkům vánočním Vám přeji jejich klidné a pohodové prožití. Do nového roku si dejme předsevzetí: „Každý den alespoň jeden úsměv pro své okolí“. Buďme k sobě ohleduplnější, tolerantnější a přátelštější. To nestojí nic. Na to peníze nepotřebujeme. Stačí jen chtít.
 
 
                                               Renata Šilingová
                                               starostka obce
 
KULTURA V OBCI
 
Den matek
 
 
     V neděli 13. května připravil spolek Sosáci společně se SPOZem a za podpory OÚ Lestkov pro maminky k jejich svátku odpočinkové odpoledne s kulturním programem. Do vyzdobeného sálu si přišlo svůj svátek užít přes 40 maminek a babiček. Program zahájil místní ochotnický spolek divadelní hrou ve verších „Šípková Růženka“. Odměnou za „dřinu a pot“ při zkouškách byl hercům bouřlivý potlesk diváků v sále. Dále následovalo pásmo básní a také pěvecká vystoupení, při kterých zazářily především Ivanka Rosová a Deniska Genčúrová. Velké uznání a dík, ale patří všem, kteří vystoupili. Skvělý zvuk si mohli diváci užít díky nové aparatuře, kterou získal spolek Sosáci z dotací mikroregionu Konstatinolázeňsko.
 
Štěpkování
 
    Tak trošku se zpožděním se uklidily hromady klestí a stromů po osadách a v lese. Konečně přijel pořádný stroj a bylo vidět, že když se práce zadá opravdu „machrům“, tak to odsejpá. Firma Almea Biomasa přijela s traktorovým štěpkovačem JENZ HEM 582 a traktorem MASSEY FERGUSON a štěpky jen létaly. Podle informací obsluhy stroj seštěpkuje až 62 cm silné kmeny. Hlavní je však to, že konečně zmizely hromady nevzhledného klestí a stromů. Teď už jen zbývá pořádně poklidit a všude bude čisto. A že bylo trochu hlučno? Dva dny se to dá přeci snést a hlavně, v noci neštěpkovali.
 
 
 
Den dětí
 
     V neděli 3. června oslavily svůj „mezinárodní den“ místní děti. Čekala na ně spousta soutěží a sladkých i nesladkých odměn. Vzhledem k tomu, že akci zpočátku nepřálo počasí, začal program na sále a od účasti to neodradilo 45 dětí. Bylo pro ně přichystáno celkem devět disciplín např. skákání v pytlích, chůze na chůdách, prolézání tunelem, házení kroužků a další. Před hospodou stáli hasiči a v parku se děti strefovaly na cíl. Po chvíli se počasí umoudřilo a tak se akce přemístila na hřistě. Dokončili se sportovní disciplíny a po vyčerpávajících výkonech přišlo na řadu občerstvení. Na ohni se opékali špekáčky, které po vynaloženém úsilí jistě přišli vhod každému. Nakonec došlo k pokácení máje. Všichni odcházeli spokojení, takže se akce podařila.
 
 
 
Zasaď si svůj strom
 
     Děkuji všem dětem i rodičům, děkuji každému kdo si udělal v dnešní uspěchané době čas a přišel! Zasadili jsme 32 jabloní (odrůda IDARET), 25 dubů, 2 břízy a 300 smrčků! Bylo by moc pěkné se takto sejít každý rok a ZASADIT SI SVŮJ STROM.
                                                           Radek Hanov
 
 
 
 
Rybářské závody
 
     Jako každý rok, tak i letos se konaly na rybníce u Špačka rybářské závody. Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Lestkov. Zpočátku závodníkům nepřálo počasí, ale nakonec se vyčasilo. Vítězem se stal pan Stanislav Sedmihorský, který nachytal celkem 13.030 cm ryb. Největší úlovek vytáhl pan Petr Hromka, jednalo se o 61 cm dlouhého amura.
 
 
 
755. výročí založení obce Lestkov
 a Svatoprokopská pouť
 
     Na letošní rok připadá 755. výročí od první písemné zmínky o naší obci, tak to se praví v listině přimdského purkrabího Ratmíra z rodu Švamberků z roku 1257. Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že toto výročí si obec připomene společně s již tradičním pouťovým veselím. V obci se pouť koná na den sv. Prokopa. Letos připadla tato pouť na den 7. července 2012. Hlavním programem dne bylo setkání rodáků a také fotbalový turnaj. V rámci oslav výročí založení obce byl program zpestřen vystoupením skupiny historického tance Remedia z Boru. V dobových kostýmech nejprve prošli obcí zvouc na pozdější program. Poté předvedli rytíři šermířské souboje a spanilé dámy jim i divákům za odměnu zatančily dobové tance. V rozvalinách kostela sv. Prokopa proběhla ekumenická bohoslužba. Ta byla zvláštní tím, že ji vedli pan farář Jiří Marván z Českobratské cíkve a pan farář Jaroslav Šašek z církve Římskokatolické. Po bohoslužbě následovalo vystoupení trubačů ze spřátelené obce z Německa. V kostele také probíhala výstava historických fotografií. Další zajímavou nabídkou pořadatelů bylo otevření kostelní věže. V průběhu celého dne se mohli rodáci i další návštěvníci „občerstvit“ na připraveném rautu či ochutnat pečené sele. Ke každé pouti samozřejmě patří kolotoče a stánky. Nejinak tomu bylo i u nás. U stánků si mohl každý zakoupit kromě občerstvení, perníků, balonků či pamlsků i ručně dělané výrobky od řemeslníků z blízkého okolí. V parku před hospodou hráli k tanci a poslechu Starší páni z Tachova. Bohužel po celý den nepřálo počasí, ale i přesto odcházeli návštěvníci poutě spokojeni. Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj – Investice do Vaší budoucnosti v rámci projetku „Kulturní sousedství / Kulturelle Nachbarschaft aneb mládež v akci“. Projekt podal Mikroregion Konstantinolázeňsko, dobrovolný svazek obcí na Euroregio Egrensis.
 
 
 
 
 
 
 
 
Husova pouť
 
     Dne 11.7. 2012 zavítal po roce do Domaslavi průvod nadšenců v dobových kostýmech. Průvod byl provázen koňským spřežením. V Domaslavi je přivítala paní starostka společně s místními občany a nabídla jim chléb se solí a další malé občerstvení, aby se posilnili před další dlouhou cestou. Jako odměnu získala paní starostka Renata Šilinková glejt o účasti na Husově pouti. Tímto pochodem je každoročně připomínáno putování mistra Jana Husa z Krakovce přes Barnau v Německu do Kostnice.
    
Glejt obsahuje následující text:
 
Tento glejt potvrzuje, že
 
Renata Šilingová
 
je poutníkem na Husově pouti. Putuje z hradu Krakovec do Bärnau v Horní Falci. Bude-li žádat o vodu, kousek chleba nebo přístřeší a odpočinek unaveným nohám, vyslyšte jeho prosbu, neb jeho cesta je dlouhá, jakož i Bohu libá.
 
A.D. MMXII
 
 
Kolečko 2012
 
Tak jako jiné roky, tak i letos se pořádal tento tradiční pochod. I tentokráte jsme boty moc neošlapali, protože na tachometru pochodů přibylo jen 7,2 km a dle citace Sosáka „jsme obešli jen pole“. I přesto to byla akce velmi vydařená a velké díky patří především dvěma lidem a to panu Markalousovi, který nám otevřel obě dvě kapličky a povídal a povídal. Dále také p. Tondovi Jeřábků za to, že u rybníka uspořádal obvyklý suprový piknik a hlavně si povídal s lidmi, co tu žijí rádi a to bylo moc a moc super.
                                                                       J.K.
 
                                                                      
 
Setkání ve Vísce 2012
 
    Již po třinácté se v bývalé Horní Vísce setkali sousedé z Olbramova a Lestkova na „Setkání ve Vískách“. Letos došlo trošku více lidiček než loni. Dospělých bylo méně, ale dorazilo více dětiček a mladých. Olbramovští jako vždy dorazili na plaťáku. Z Lestkova dojela i hasičská Barča s dětmi. Olbramovští dovezli obvyklé pochoutky v podobě salátů, nádivky a koláčů. Lestkovští dovezli pití a buřtíky na ohníček.
     Pak se jako vždy hrál fotbal. V první půli olbramovští ukázali svou sílu a oporu, kterou jim byl brankář a vedli 3 : 0. V druhé půli se lestkovští odhodlali k trošku nefér hře. Před brankou vystavěli obranný val, který zazdil branku a ještě do brány postavili dva brankáře. Protesty olbramovských nebral sudí, který sám řekl: „Pískám to na remízu.“ Lestkovští nasadili do útoku i psa. I přes písknuté penalty, které Messi, ale nedal, dokázali lestkovští snížit jen na konečných 3 : 2 pro Olbramov. No vyhráli zaslouženě, však jen morálka lestkovských hráčů je nepopsatelná . Nastoupit na hrací plochu s lahváčem v jedné a cigárem v druhé ruce, tak to je tedy odvaha.
     Pak se hrálo druhé utkání pět na pět hráčů. To už dopadlo Lestkov - Olbramov 2 : 0.
     Došlo ke snězení mlsků a opečených buřtíků. Děti si vyzkoušely požární auto s vodním dělem. Bylo to pohodové a odpočinkové dopoledne.
                                                                       J.K.
 
 
 
Rozloučení s prázdninami
 
     Jednou z dalších akcí pro děti bylo rozloučení s prázdninami. Děti se sešly u rybníka odkud se traktorem vydaly na cestu plnou zkoušek a úkolů. Na konci putování je čekala truhla s pokladem a opékání špekáčků.
 
 
 
 
 
Lestkov má talent
 
Ani naší obci se nevyhnula celosvětová touha zjistit, kdo má vlastně ten nej… talent. V sobotu 8. září se uskutečnil první ročník soutěže Lestkov má talent. Za hojné účasti maminek, tatínků, babiček, dědečků, tetiček, strýčku i nezúčastněných diváků se na podiu předvedlo šest statečných slečen. A že to byla podívaná. Zpívalo se, tančilo a dokonce i hrálo na flétnu. Ovšem vítězka mohla být jen jedna. Stala se jí Michaela Matušová, která publikum očarovala. Na druhém místě skončila Gabriela Genčúrová a třetí byla Ivana Rosová. Pro diváky jsou vítězkami všechny zúčastněné a patří jim dík stejně jako organizátorům.
 
 
Slavnosti jablek
 
     V sobotu 6. října na hradě Krasíkov proběhly slavnosti jablek. Jak již z názvu vyplývá jednalo se především o jablka a to ve všech podobách. Byla tam spousta stánků se vším možným. Připraven byl zajímavý kulturní program. Na akci vystoupily i naše lestkovské děti. Pro návštěvníky byl také zpřístupněn kostel a krypta.
 
Projekt Haranti
 
    V rámci tohoto projektu upravovaly místní děti okolí křížku u aktů při cestě na Vísku. Z pomníčku zbyl jen jeden kámen, kam byl umístěn nový železný křížek. Na kameni je letopočet 1772. Děti s pomocí dospělých upravily okolí křížku. Křízek byl starostce předán na svatoprokopské pouti.
 
 
 
 
NAPSALI JSTE NÁM
 
Uklizeno a palec nahoru
 
 
    Jedna skorem černá skládka uklizena. Začnu od začátku. V sobotu se plácám po zahradě a telefon. Volá paní Judová z Dolní Vísky. Že v lese u cesty na Vísky je bordel. Kluci, co mají jako koníčka vojenství - airsoft. Takové to střílení po sobě plastovými kuličkami. Tak oni si tam na tohle hrají. Tak zrovna jim to paní Judová říkala a ono pořád nic. Tak jsem to jel v sobotu na její přání vyfotit. Byly tam petky a obaly od sušenek, nějaké sklo. Ale jen tak do jedné max dvou igelitek. No tak jsem dojel dom a došel za nimi. Řekl jsem jim, že si na to lidi stěžují a že by to měli uklidit. Odpověd byla, že to uklidí, ale že tenkrát prostě neměli jak to odnést. Tak jsem se s nimi domluvil, že dneska v neděli ve dvě odpoledne vezmu vozíček, pytle na odpad a společně tam vyrazíme. Z rybníka jsem skorem utíkal. Pak o druhé vylezu s vozíčkem před barák a nic. Táhnul jsem vozík přes náves a nikde je neviděl. Tak jsem si naštvaně říkal sám pro sebe - herdek tak už i oni na to kašlou. Ti kluci nepatří k té partě, co ničí a tak ( aspoň podle mne). Tak dál táhnu vozík a su naštvanej. Pak jsem prošel první les a říkám si - herdek oni přeci nejsou takový. Šak oni pomáhají na akcích a tak. Tak mi napadlo, že nečekali na mne a už to uklidili. druhý les prošel dost rychle.
    A ono opravdu - je uklizeno !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Moc mi to ohřálo. Ono po tom bordelu, co je v potoce pod Tranďákem, potěší, že někdo i uklidí. Tak jsem to došel do Vísky vyřídit. Cestou zpět jsem podél cesty nasbíral vozíček postaršího bordelu.
    A můj vzkaz airsofťákům - kluci máte u mě palec nahoru. Až budete v hospodě, tak u mne máte kulečník nebo fotbálek. A kdybyste někdy něco žádali na obecním úřadě, tak já určitě zvednu ruku PRO.
                                                                       J.K.        
 
 
Studovala jsem na Sibiři – 2. část
 
     Krasnojarsk je město s miliónem obyvatel, které se rozkládá po obou březích nádherné řeky Jenisej, která je zde široká až 2 km. Uprostřed řeky jsou tak velké ostrovy, že jsou na nich vyasfaltované silnice pro cyklisty. Obě části města spojují jenom dva silniční a jeden železniční most. V Jeniseji se ale koupat nedá. Na okraji města stojí jedna z největších hliníkáren na světě, zaměstnává 20 tisíc lidí a všechny odpady z ní, ale také z celého města se bez čištění pouští do vody. Takže ani ryby, velké jako člověk, se zde nesmí chytat s jíst. Do ovzduší vypouští nečištěný odpad, takže při bezvětří není město v údolí Jeniseje vůbec vidět.
 Okolí města je překrásná krajina plná zeleně s rozsáhlými lesy, kopců s nádhernými výhledy na město a Jenisej, kde celé rodiny každý víkend pořádají pikniky s grilováním.
 
 
Jeden z mostů přes Jenisej, vidíme jen půlku Jeniseje, druhá část je za ostrovem.
 Univerzitní kampus se rozkládá na kopci nad městem. Pro cizince je zde vystavěna krásně vybavená kolej. Pokoj, kuchyňka a koupelna s toaletou, vše plně vybavené za   750 rublů, tj. asi 550 Kč na měsíc. Internet je volně přístupný jen pro zahraniční studenty. Vůbec se to nedá srovnat s hrůznými kolejemi v Praze na Strahově, kde se jen za lůžko platí 2800 korun, v Dejvicích 3 500 korun plus internet, elektřina, lůžkoviny a nádobí samozřejmě svoje.
 
 
Tady se prostě stromy nekácejí, lidé je obejdou. Chodníček v univerzitním kampusu.
 
 Na Sibiřskou univerzitu přijelo také 21 studentů z Maďarska, Turecka a Kazachstánu. Studuje zde hodně Číňanů zejména technické obory a jazyky. Do školy se chodí i v sobotu. Téměř všichni mladí lidí mluví perfektně anglicky, ovšem s ruským přízvukem, protože nemají možnost vycestovat a procvičit se s jinými anglicky hovořícími lidmi. Většina obyvatel Krasnojarska nikdy v životě město neopustila. Získat vízum do zahraničí, především do Evropy je téměř nemožné a získají ho jen jedinci prominentů. Našim děvčatům záviděli, že ony mohou odjet kdykoliv téměř kamkoliv.
 Během pobytu na Univerzitě děvčata podnikla mnoho výletů do okolí města, podívala se do tajgy, na jezera, do letního tábora pro mládež a na kopce nad městem.
 Největší zajímavostí bylo zjištění, že se v této části Ruska téměř nepije alkohol, neexistují zde hospody, jen drahé kavárny. Děvčata se nejvíce těšila na týdenní výlet na tisíc kilometrů vzdálený Bajkal. Transsibiřskou magistrálou tam dojela přes noc, na Bajkale začínala zima, ale výlet stál za to. V batyskafu si prohlédla úplné dno jezera.
 Půl roku uteklo jako voda, tak se děvčata vydala vlakem na pětidenní cestu domů. Studijní pobyt na Sibiři byl pro děvčata úžasný zážitek na celý život, který jim velmi rozšířil znalosti na Dálném východě. Nyní se chystají některé studentky z Krasnojarska na studia do Prahy.
 
 
Tato zvířátka jsou po celém městě
SPORT
 
Memoriál M. Tabaky
 
Memoriálu se zúčastnila celkem 4 mužstva. Vítězem se stal tým Boca Bembelos, 2. místo Lestkov B, 3. místo Rosadlo, 4. místo Lestkov A.
 
Nejbrankář:     Karel Šesták
Nejstřelec:       Maga – 7 branek
Nejfanoušek:  Tomáš Šik
 
Zápasy:
Boca Bembelos – Leskov B    1:0
Boca Bembelos – Rosadlo      2:1
Boca Bembelos – Lestkov A 8:1
Lestkov B – Rosadlo              2:1
Leskov B – Lestkov A                        7:0
Lestkov A – Rosadlo              5:0
 
 
INFORMACE Z ÚŘADU
 
Provozní doba o svátcích
 
    Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen ve dnech 17. – 21. 12. 2012. Vzhledem k roční uzávěrce bude od 27.12. 2012 do 13. 01. 2013 pro občany otevřeno jen v nejnutnějších případech.
 
     Prodej známek na popelnice na rok 2013 bude zahájen od 14. ledna 2013, prvních 14 dní roku 2013 budou nádoby vyvezeny bez platné známky.
 
    Dále upozorňujeme občany, že v letošním roce nebude obecní úřad prodávat vánoční stromky. Na vině je poškození lesní zvěří.
 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 
Starostka obce svolává v souladu s ustanovením § 92 odst. 1/ zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
 
22. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lestkov
na úterý dne 11. prosince 2012 v 18.00 hodin
 
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Lestkově.
 
Program:
 
1. Zahájení, schválení programu
2. Návrh rozpočtu
3. Návrh rozpočtového výhledu 2013-2017
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Různé
 
 
 
Pozvánka na setkání seniorů
 
   SPOZ a OÚ Lestkov pořádají
       dne 8.12.2012 od 14:00
                        v kulturním domě
 
Setkání seniorů
kulturní program zajišťují Sosáci
 senior a promítání vzpomínkových
 fotek pan Kořínek.
 
 
JUBILEA
 
V uplynulých měsících oslavili narozeniny
Kubr Otakar
Belicová Zdenka
Tabaka Jan
Borovcová Olga
Hromířová Marie
Burda Maxmilián
Sejpka Václav
Podoláková Ester
Štrubel Josef
Hromíř Petr
Kalman Peter
Feiga Verner
 
                                               Gratulujeme
 
Usnesení ze zasedání ZO
 
U s n e s e n í
 
17. zasedání Zastupitelstva obce Lestkov ze dne 3. 4. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
 
17/1
a)      schvaluje program veřejného zasedání č. 17,
b)     schvaluje ověřovatele zápisu Elfrídu Janotovou Libuši Červeňákovou,
 
17/2 bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení č. 16
 
17/3 bere na vědomí jmenování nového okrskáře policie ČR pro obec Lestkov p. Karla Martínka
 
17/4 schvaluje členy finančního výboru Lenku Pokornou a Romana Jelínka,
 
17/5 bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 3. 2012,
 
17/6 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012,
 
17/7 schvaluje prodej poz. parc. č. 63/1 v Domaslavi,
 
17/8 neschvaluje objednávku příruček první pomoci Českého červeného kříže
 
17/9 schvaluje zadání projektových prací na opravu místních komunikací Ing. Mosesovi včetně zaměření geodety,
17/10
a) bere na vědomí zprávu o poskytnuté dotaci na opravu veřejného osvětlení a dotaci z Mikroregionu Konstantinolázeňského na oslavy 755 výročí první zmínky o Lestkovu,
b) schvaluje předfinancování dotací na oslavu 755 let zmínky Lestkova ve prospěch Mikroregionu Konstantinolázeňského,
 
17/11 schvaluje koupi pozemku od státu st. parc. č. 8/3 v kat. území Lestkov.
 
17/12 schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1746/1 v kat. území Domaslav od státu na obec,
 
17/13 bere na vědomí žádost manželů Macháčkových
 
17/14 bere na vědomí předložení návrhu zadání pro územní plán Lestkov s grafickou částí MěÚ Tachov,
 
17/15 bere na vědomí informace ohledně uvolněných bytů v bytovém domě č. 96 a o dmítnutí bytů.
 
17/16 schvaluje zástupce pro jednání s MAS p. Renatu Šilingovou, starostku obce.
 
 
 
17/17 Revokace usnesení č. 16
a)  schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. „1/2012 O regulaci  provozování loterií a jiných podobných her“
b) schvaluje přípravu obecně závazných vyhlášek:
                       
Ø      O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností omezit neděle odpoledne bude klid, svátky klid celý den (stejně jako v NE),
Ø      stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunál. odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce,
Ø      užívání plakátovacích ploch v majetku obce,
Ø      zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Ø      stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Ø      místním poplatku ze psů
Ø      stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků vč. zábav a diskoték
Ø      vymezení veřejného prostranství a místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ø      sazebník místních poplatků
 
 
17/18 bere na vědomí vidimaci a legalizaci u Obecního úřadě v Lestkově.
 
17/19 bere na vědomí informaci o zprovoznění veřejného internetu na Obecním úřadě  v Lestkově.
 
17/20 bere na vědomí informace ohledně oslav 755 let výročí obce Lestkov.
 
17/21 berou na vědomí informace ohledně nájemních smluv o pozemcích parc. č. 1272, 1273, 1238, 1178/2, 1393/4.
 
 
U s n e s e n í
 
18. zasedání Zastupitelstva obce Lestkov ze dne 15. 5. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
 
18/1
a)      schvaluje program veřejného zasedání č. 17,
b)     schvaluje ověřovatele zápisu Libuši Luzarovou Šicovou a Jaroslavu Podolákovou
 
18/2 bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení.
 
18/3 bere na vědomí zprávu předsedy FV
 
18/4 bere na vědomí  přehled hospodaření k 30. 4. 2012
 
18/5 neschvaluje provedení auditu hospodaření v obecních lesích
 
18/6 bere na vědomí zprávu o provedeném auditu
 
18/7 schvaluje schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků v kat. území  Vysoké Jamné a Domaslav                
 
18/8 schvaluje předfinancování dotací (půjčku) na oslavu 755 let první zmínky Lestkova ve prospěch Mikroregionu Konstantinolázeňského
 
18/9
a) bere na vědomí informace ohledně bytů v bytovém domě č. p. 209 a v bytovém domě č. 96
 b) schvaluje svými 5 hlasy postup přidělování bytu tak, že když žadatel jeden byt odmítne, nepřísluší mu přidělení dalšího bytu
 
18/10 schvaluje provedení kompletní opravy komínu na domě č. 211 – prodejna potravin -  včetně vyvložkování.
 
18/11 bere na vědomí usnesení rady Vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech a termín konání valné hromady
 
18/12 bere na vědomí termín konání semináře k hipotrasám (jízdy na koních)
 
18/13 bere na vědomí termín zahájení turistické sezony a termín cyklovýletu
 v Konstantinových Lázních
 
18/14 schvaluje placení známek za popelnice 2x v roce tj. za druhé a třetí čtvrtletí - chalupáři
 
18/15 bere na vědomí zpracovanou kroniku za r. 2010.
 
18/16 schvaluje příspěvek na činnost SDH v Lestkově
 
18/17 bere na vědomí smlouvu o spolupráci s fi Green Energy 3000 s. r. o. Ústí n. Labem
 
18/18 berou na vědomí informace ohledně oslav 755 let výročí obce Lestkov.
 
18/19 schvaluje výměnu všech radiátorů na obecním úřadě.
 
 
U s n e s e n í
 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lestkov ze dne 19. 6. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
 
19/1
a)     schvaluje program veřejného zasedání č. 19,
b)     schvaluje ověřovatele zápisu
 
19/2 bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení č. 18
 
 
19/3 schvaluje závěrečný účet obce Lestkov za r. 2011
 
 
19/4 schvaluje soupis nových pozemků dle seznamu ze dne 11. 5. 2012 v rámci pozemkové úpravy v katastrálním území Lestkov
 
 
 
 
 
U s n e s e n í
 
20. zasedání Zastupitelstva obce Lestkov ze dne 18. 9. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
 
20/1
a)      schvaluje program veřejného zasedání č. 20,
b)     schvaluje ověřovatele zápisu Lenku Svobodovou a Jiřího Tučka
 
20/2 bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení č 19.
 
20/3 bere na vědomí informace o smlouvě ke spolupráci s firmou Green Energy 3000 s. r. o. Ústí n. Labem
 
                                   20/4  schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, 3/2012, 4/2012 a 5/2012
 
20/                              20/5 schvaluje tyto sazby poplatků: pronájem hřbitovního místa na 10 let 500 Kč jeden hrob, 800 Kč dvojhrob, zapůjčení výsuvného žebříku 120 Kč/1den, žebříku hliníkového 25 Kč/1den, míchačky 25 Kč/1den, lešení 10 Kč/1den, odpadový kontejner 10 Kč/1den, traktor 350 Kč/ 1 den + DPH, pronájem pozemků v obci 0,50 Kč/m2, mimo obec 0,10 Kč/ m2 a prodej pozemků 70 Kč/ 1 m2
 
20/6 bere na vědomí informaci o demografických modelech ve venkovském prostoru
 
20/7 schvaluje náklady na výměnu radiátorů v budově Obecního úřadu v Lestkově firmou Hraběta
 
20/8                            20/8 schvaluje uzavření pojistných smluv s pojišťovnou Kooperativa
 
                                   a) schvaluje uzavření nových nájemních smluv u dvou dlužníků v bytovém domě č. 209
 
b) schvaluje ukončení nájmu u dlužníka v bytovém domě č. 96.
 
 
20/10 bere na vědomí informaci o provedení kontroly placení známek za popelnice (odpad).
 
20/11 schvaluje pravidla veřejných zakázek pro obec Lestkov
 
20/                              20/12 bere na vědomí výběrové řízení na stavební akci „Obnova sakrálního objektu  v Domaslavi“ včetně uzavřené smlouvy o dílo.
 
 
20/13 schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 100 tisíc dodavateli stavby „Obnova sakrálního objektu v Domaslavi“ panu Václavu Sykalovi.
 
20/14  bere na vědomí opravu elektrického osvětlení v obci Lestkov a přilehlých částech. Částka na opravu nesmí přesáhnout 600 tis. Kč
 
20/15 schvaluje instalaci tří lamp v osadě Dolní Vísky s nákladem do 100 tisíc korun.V rozpočtu na rok 2013 počítat s touto investicí.
 
20/16 schvaluje náklady na pouť dne 7. 7. 2012
 
20/17 schvaluje náklady na pořízení kuchyňské linky a sporáku do bytu č. 8 v obytném domě č. 209.
 
20/18 berou na vědomí informaci o žádosti na byt p. Otakara Kubra, ml.
 
20/19 schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. 1765/1 v kat. území Vysoké Jamné
 
20/20 schvaluje vyhlášení záměru pronájmu poz. parc. č. 39 v kat. území Stan
 
20/21 schvaluje umístění a technické řešení stavby na čištění odpadních vod v jejich likvidaci v obci Vrbice na pozemku parc. č. 82/1.
 
20/22 schvaluje kupní smlouvu – prodej vodní plochy č. 63/1 o výměře 1.148 m2 za kupní cenu 80.360 Kč
 
20/23 schvaluje osazení komunikace k samotám celobetonovým prvkem ACO DRAIN
 
20/24 schvaluje členství obce v „Honebním společenstvu Teplá-Pěkovice“
 
20/25 bere na vědomí dopis pí Vernerové
 
20/26 neschvaluje úhradu za prodlužovaní kabel
 
20/27 nesouhlasí s umístěním vítací cedule směr Planá u farmy a směr od Konst. Lázní u panelky nebo za označením obce.
 
20/28 bere na vědomí informaci o havárii čerpadla u vodárny v Domaslavi.
 
20/29 schvaluje opravu části střechy na budově č. 90-mateřská školka.
 
20/30 schvaluje zadat opravu komunikací ve Vysokém Jamném, Domaslavi a Stanu.
 
 
 
U s n e s e n í
21. zasedání Zastupitelstva obce Lestkov ze dne 30. 10. 2012
 
 
21/1 a) Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání č. 21
        b) Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Libuši  
            Červeňákovou a Štefana Maruniče.
 
21/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení č. 20.
 
21/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dalším postupus firmou na stavbuvětrných elektráren.
 
21/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled hospodaření k 30. 9. 2012.
 
21/5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012
 
21/6 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu sociálního zařízení v hospůdce „U Parku“s nákladem 10tisíc korun.
 
21/7 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu studny v části Domaslav.
 
21/8 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o úvěru na opravu domu č. p. 209.
 
21/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí formuláře pro přihlášení poplatků.
 
21/10 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střechy a částečně krovu býv. mateřské školky – nemovitost č. p. 90.
 
21/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav nemovitosti č. p. 100
 
21/12 Zastupitelstvo obce navrhuje předložit nabídky ceny jak posypového stroje, tak sklápěcí káry.
 
21/13 Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce Lestkov se svými pozemky do honebního společenstva pana JUDr. Puchty a do společenstva Teplá-Pěkovice.
 
21/14 Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď občanům ze Stanu na „Petici pro Stan“.
 
21/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopisy manž. Hromířových a Macháčkových.
 
21/16 Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopisy Ing. Mixanové a odpovědi na ně.
 
21/17 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu jednání o činnosti Finančního výboru do dnešního veřejného zasedání.
 
21/18 a) Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání pana Jiřího Kořínka z funkce předsedy komise Finančního výboru.
 
          b) Zastupitelstvo obce schvaluje paní Milenu Hubkovou Náhlovskou do funkce předsedy komise Finančního výboru.
 
          c) Zastupitelstvo ukládá paní Náhlovské oslovit členy finančního výboru Romana Jelínka a Lenku Pokornou a vyzvat je ke spolupráci. Na nejbližším veřejném zasedání informovat zastupitelstvo o výsledku jednání.
 
 
 
Lestkovské Listy
Čtvrtletník Obecního úřadu Lestkov
Místo vydávání Obecní úřad Lestkov v nákladu 130 výtisků, cena 10,- Kč
Číslo 3/2012, uzávěrka čísla 30.11.2012
Evidováno u MK ČR pod evid. číslem 18965
Vydává OÚ Lestkov, Leskov č.p. 210, PSČ 349 54, IČO 00259977
Tel.: 374 797 190, 374 797191, 374 797 192, 374 797 252
Tisk: LIEBLPRINT s.r.o., Dukelských hrdinů 108, 348 15 Planá, tel.: 374 794 056
 

 

Aktuální teplota

2.4.2020 17:33

Aktuální teplota:

22,3 °C

Vlhkost:

22 %

Rosný bod:

-0,5 °C

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Déšť na svatého Theodora značí mnoho vody v máji.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 4. 2020

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download