Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách obce Lestkov

Adresa
Lestkov č. p. 210
34954 Lestkov

 

INFORMACE

Desatero pomoci

 


 

 

 

 

 

Městečko se nachází 11 km východně od Plané na silnici do Konstantinových Lázní. První zmínka je v listině z roku 1257 přimdského purkrabího Ratmíra z rodu Švamberků. V současné době sídlo obecního úřadu. Rozloha 3 876 ha, počet obyvatel s přilehlými obcemi 346, z toho samotné městečko má obyvatel 249.

 historie

 

K obci náleží osady Vysoké Jamné - počet obyvatel 26 (první zmínka r. 1208), Domaslav - počet obyvatel 26 (r. 1227), Stan - počet obyvatel 28 (r. 1355), Hanov -počet obyvatel 16 (r. 1367), Vrbice u Bezdružic - počet obyvatel 1 (r.1367), Dolní Víska - počet obyvatel 0, pouze přechodně 2 (r.1654). Dále k obci náležely dnes již neexistující osady - Kopáčov, Tisvice, Křivoústy - zaniklé v 16. století, Domaslavičky, Milkov, Horní Víska - zaniklé v 50. a 60. letech 20. století.

Dřívější názvy obce - v první písemné zmínce Lezchow, pozdější Lestcow, Lestkow, počeštěné Leskowie, Lestkowo, poněmčené Leskau, Leskow, za první republiky v německých dokumentech Leskau, v českých Leškov.

Již při první zmínce o obci je Lestkov majetkem rodu Švamberků, kdy v listinách je často zmiňovaná Lestkovská linie rodu. Tito obývali lestkovskou tvrz,o níž je zmínka na listině z roku 1456. Avšak již na listinách z let 1546 a 1570 není o tvrzi ani zmínka.

Proto místo bývalé tvrze lze jen přibližně umístit do míst za bývalou budovou radnice, jak naznačuje mapka městečka z roku 1793. Od Švamberků se vztahuje i erb městečka tvořící heraldicky kráčející labuť na třech zelených návrších v červeném poli. Kdy pahorky symbolizují tři linie Švamberků - Škviřín u Boru, Wolfstein a Švamberk.

Přesný rok povýšení obce na městečko není znám, ale lze jej zasadit do poloviny 15. století. Za majetku Švamberků městečku roku 1473 udělil Bohuslav právo svobodných odkazů a stěhování...celý text zde.